BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 v1.0

2.2 Scope van projecttypen

In de scope van de beoordeling vind je informatie over de beoordeelde gebouwdelen, op basis van de aard van het projecttype.

Volledige gebouw

Een volledige beoordeling omvat in ieder geval de onderdelen uit tabel 1 met NL/SfB codes. NL/SfB is de in Nederland meest gebruikte methode voor de classificatie van bouwdelen en installaties. Een vinkje in de kolom ‘Volledig gebouw’ betekent dat het element binnen het algehele kader (scope) van BREEAM-NL Nieuwbouw valt. Beoordeel je een project volgens type ‘volledig gebouw’, dan zijn alle criteria in de deze beoordelingsrichtlijn van toepassing.

Casco en centrale installaties

In tabel 1 geeft een vinkje in de kolom "Casco + installaties" aan welke gebouwdelen onderdeel zijn van de scope van dit projecttype. Bij elke credit is onder aanvullingen omschreven welke criteria van toepassing zijn op dit projecttype. Onder centrale installaties vallen de volgende gebouwdelen:

 • Luchtbehandeling
 • Warmteopwekking
 • Warmtedistributie
 • Koudeopwekking
 • Koude distributie
 • Waterinstallaties (sanitair aan en afvoerinstallaties)
 • Gebouwbeheersysteem
 • Gemeenschappelijk verwarmingssysteem
 • Transportinstallatie

Definitie van centrale installaties

Centrale installaties definieert de richtlijn als installaties die meerdere ruimten en/of huurders bedienen. Die zijn in het algemeen centraal geïnstalleerd.

Alleen het casco

In tabel 1 geeft een vinkje in de kolom "Casco" aan welke gebouwdelen onderdeel zijn van de scope van dit projecttype. Bij elke credit is onder aanvullingen omschreven welke criteria van toepassing zijn op dit projecttype. Een casco-beoordeling is van toepassing op de volgende gebouwonderdelen:

 • Grond en funderingswerkzaamheden
 • Bouwkundige constructies
 • Hoofddraagconstructies
 • Gebouwgevel
 • Dak
 • Ramen