BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 v1.0

4. Bewijsmateriaal voor BREEAM-NL Nieuwbouw

BREEAM-NL is een onafhankelijke certificeringsmethodiek voor gebouwen, waarvan de beoordelingsrichtlijn (BRL) in overeenstemming is met nationale en internationale richtlijnen. De werkwijze volgens de internationale richtlijn zorgt ervoor dat BREEAM-NL op een consistente en betrouwbare wijze functioneert. Het door de Assessor opgestelde assessmentrapport en de kwaliteitsborging door DGBC zijn fundamenteel voor het vertrouwen in BREEAM-NL, en de behaalde score.

Alle beoordelingen binnen de BREEAM-NL certificering moeten zijn gebaseerd op betrouwbare en verifieerbare informatie, die relevant is voor het te beoordelen project. Daarbij moeten de beoordelingen van de credits in overeenstemming zijn met de internationale BREEAM-standaarden. Ook vanuit het oogpunt van risicomanagement richting de klanten en de Assessoren is de consistentie van de beoordelingen belangrijk. Bijvoorbeeld als de uitkomst van een certificering wordt betwist.

De rol van de Assessor en Expert in BREEAM-NL

Waar BREEAM International ‘accredited professionals’ en ‘Assessoren’ kent, wordt in Nederland onderscheid gemaakt tussen Experts en Assessoren. In de BREEAM-NL Gebruikershandleiding worden deze rollen verder beschreven. Hierin worden ook de werkwijze, verantwoordelijkheden en bevoegdheden nader toegelicht, als ook het indienen van beoordelingsrapporten, versienummering, registratie enzovoort. De BREEAM-NL Gebruikershandleiding gaat boven de beoordelingsrichtlijn. Deze is op de BREEAM-NL website te raadplegen en te downloaden, bij eventuele tegenstrijdigheden in procedures. Als gebruiker van de beoordelingsrichtlijn word je geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van de BREEAM-NL Gebruikershandleiding.