BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 v1.0

4.3 Robuustheid van bewijsmateriaal

Elk bewijs dat je gebruikt in een BREEAM-NL beoordeling moet robuust en betrouwbaar zijn, zowel wat betreft de bron als de herleidbaarheid. Hieronder staat een overzicht van de gegevens die een Assessor minimaal moet ontvangen voor bepaalde typen bewijsmateriaal:

  • Communicatieve uitingen: o.a. op nieuwsbrieven en posters en in gespreksverslagen, e-mailconversaties of een andere vorm van media moet duidelijk de naam van de locatie, de identiteit en rol van de auteur, de datum en de identiteit van de ontvanger staan.
  • Formele brieven of correspondentie: Ondertekende brieven met een briefhoofd van de organisatie (het bedrijf). Idealiter zijn digitale brieven een beveiligd document.
  • Notulen: bevatten datum, locatie en een overzicht van de aanwezigen (naam, organisatie en rol), samen met een verslag van de bijeenkomst en de overeengekomen acties.
  • Bouwtekeningen, plattegronden, installatietechnische tekeningen zijn voorzien van de naam van het project en/of de bouwlocatie, titel van de tekening, datum, revisienummer en de schaal.
  • Specificatie(s): duidelijk moet zijn dat deze gerelateerd zijn aan het te beoordelen project en voorzien van een datum en revisienummer. Waar onderdelen van een specificatie beschikbaar zijn gesteld (bijvoorbeeld een datasheet) moeten in ieder geval de inhoudsopgave en het voorblad zijn ingediend. Daarop moeten de naam van het project of product, het revisienummer en de datum staan. Specificaties moeten altijd gerelateerd zijn aan de daadwerkelijk ontworpen en/ of gebouwde situatie.
  • Inspectierapport: hierin moeten de gebouw- of projectlocatienaam, de datum en de auteur zijn opgenomen. Het inspectierapport bestaat verder uit een projectomschrijving, ondersteund met foto’s van wat op de bouwlocatie is waargenomen

Voor verschillende typen algemeen bewijsmateriaal zijn in tabel 10 de uitgangspunten geformuleerd. Het gebruikte bewijsmateriaal is altijd voorzien van de basisinformatie: projectnaam, auteur, datum en revisienummer (indien van toepassing).