BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 v1.0

3.2 Bijzondere credits

Om een flexibel systeem te handhaven hanteert BREEAM-NL een ‘balanced scorecard’-benadering voor de beoordeling en beoordeling van een project. Dit betekent dat je, om een bepaald prestatieniveau te bereiken, de meeste BREEAM-NLpunten kunt verhandelen. Dat wil zeggen dat je gebouwprestaties in het ene gebied kunt compenseren door prestaties in een ander gebied, om de beoogde BREEAM-NL score te bereiken.

BREEAM-NL stelt minimum prestatienormen vast op belangrijke gebieden als energie, water, afval enzovoorts. Zo waarborgt de richtlijn dat de Assessor, die een bepaalde beoordeling nastreeft, prestaties tegen fundamentele milieukwesties niet over het hoofd ziet. Bedenk hierbij dat dit minimaal aanvaardbare prestatieniveaus zijn, dus niet persé niveaus die representatief zijn voor een BREEAM-NL kwalificatie. Om een bepaalde BREEAM-NL kwalificatie te behalen, moet je gebouw de minimale algemene percentagescore behalen, plus de minimale normen die van toepassing zijn (zie tabel 4). Er zijn twee soorten minimale normen, namelijk de ‘minimale vereisten’ en de ‘verplichte credits’.

Minimale vereisten

De minimale vereisten zijn van toepassing bij verschillende credits. Ze geven criteria weer die een gebouw minimaal moet behalen, om in aanmerking te komen voor een BREEAM-NL kwalificatie. Met het voldoen aan deze vereisten zijn geen punten te behalen. In de credits vind je de minimale vereisten terug als apart onderdeel.

Verplichte credits

De verplichte credits geven per credit een minimum standaard, waarmee je een bepaalde BREEAM-NL kwalificatie kunt behalen. Dit houdt in dat per kwalificatieniveau voor een aantal credits een minimum aantal punten is behaald.

Default credits

Als één of meerdere gebouwdelen of voorzieningen niet van toepassing zijn, kunnen in sommige gevallen de aan credits gekoppelde punten automatisch, by default, worden toegekend. Zie ook tabel 6 Kenmerken credits.

Filtercredits

De lijst met credits waarop de Assessor een gebouw beoordeelt, is afhankelijk van het te beoordelen gebouwtype en bepaalde toegepaste gebouwonderdelen en componenten. Denk aan liften, roltrappen of een koel-/vriesopslag voor warenkoeling. Als je de gebouwgegevens in de assessmenttool invoert, wordt automatisch de relevante creditlijst gegenereerd. Zie ook de tabel 6 Kenmerken credits voor een overzicht. De Assessor kan deze onderdelen in de betreffende credits goedkeuren. Hij of zij geeft zo een juiste verantwoording van het feit dat hierdoor bepaalde credits niet van toepassing zijn, dus ‘gefilterd’ worden.

Projectgebonden en functiespecifieke credits

Het merendeel van de credits is van toepassing op het gehele gebouw en terrein (zie ook tabel 6 Kenmerken credits). Bij zogenaamde functiespecifieke of projectgebonden credits kan de Assessor per functie of project afwegen of een credit wordt behaald of niet.

Innovatiecredits en Exemplary Performance

Met innovatiepunten kun je innovaties die de duurzaamheidprestaties van een gebouw vergroten aanvullend waarderen. Het gaan dan om vernieuwingen, bovenop de prestaties die momenteel in BREEAM-NL al worden gewaardeerd. Innovatiepunten stimuleren opdrachtgevers en bouw- en ontwerpteams hun gebouw extra duurzaam te maken. Bovendien vergroten ze zo kennis, technieken en toepassingen in de markt. Je kunt een innovatiecredit behalen als een techniek, werkwijze of andere toepassing als innovatief is beoordeeld. Innovatiecredits kun je aanvragen met Instructie 101 (zie BREEAM-NL).

Voor elk toegekend innovatiepunt kan de Assessor 1% aan de totaalscore toevoegen, met een maximum van 10%. Innovatiepunten zijn onafhankelijk van het BREEAM-NL-kwalificatie. Een assessor kan ze dus voor elke kwalificatie (vanaf PASS) toekennen.

Een gebouw kan ook extra punten verdienen als er wordt voldaan aan Exemplary Performance: de ‘voorbeeldige prestatiecriteria’ in een BREEAM-NL-credit. Deze Exemplary performances hebben ook een waarde van 1% bovenop de totaalscore. De BREEAM-NL kwalificatie wordt afgetopt op 100%. Innovatiepunten en Exemplary Performance worden alleen als hele procentpunten toegekend. Zie tabel 5 voor een overzicht van de mogelijke Exemplary Performances (EP).
Tabel 6 - Kenmerken credits