BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 v1.0

3. Score en kwalificatie

In dit hoofdstuk lees je hoe je een BREEAM-NL-kwalificatie voor een gebouw uitrekent. Een aantal factoren bepaalt de uiteindelijke BREEAM-NL-kwalificatie:

  • De scope van de beoordeling
  • Drempelwaarden per kwalificatie
  • Minimale eisen
  • Weging van categorieën
  • De BREEAM-NL credits en bijbehorende punten

De berekening om tot een score te komen wordt uitgelegd in de volgende paragrafen.