BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 v1.0

2.5 Gebruiksfuncties die met BREEAM-NL beoordeeld kunnen worden

Deze beoordelingsrichtlijn kun je momenteel gebruiken voor de beoordeling van onderstaande gebruiksfuncties van een gebouw:

 1. Kantoorfunctie
 2. Winkelfunctie
 3. Onderwijsfunctie
 4. Industriefunctie (bedrijfsgebouwen).
  • Laboratorium
  • Koel- en vriesvoorzieningen > 250 m2
 5. Logiesfunctie
 6. Bijeenkomstfunctie
 7. Zorgfunctie
 8. Sportfunctie

BREEAM-NL stelt binnen de verschillende onderwerpen specifieke eisen aan de bij het gebouwtype behorende hoofdgebruiksfunctie. Volgens het Bouwbesluit is de gebouwfunctie de functie die aan een gebouw of ruimte in een gebouw is toegekend. De gebouwfunctie betreft ‘de gedeelten van één of meer bouwwerken op een perceel of standplaats, die dezelfde gebruiksbestemming hebben en die tezamen een gebruikseenheid vormen’. De meeste toepassingen van bovengenoemde gebruiksfuncties kun je met deze beoordelingsrichtlijn certificeren, maar niet alle. Bekijk tabel 2 voor een overzicht.

Ontbreken er functietypen in de tabel en ben je er niet zeker van of je deze kunt beoordelen met deze beoordelingsrichtlijn, neem dan contact op met helpdesk@dgbc.nl. Verstrek daarbij ook de nodige projectinformatie en omschrijvingen.