BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 v1.0

2.5 Gebruiksfuncties die met BREEAM-NL beoordeeld kunnen worden

Deze beoordelingsrichtlijn kun je momenteel gebruiken voor de beoordeling van onderstaande gebruiksfuncties van een gebouw:

 1. Kantoorfunctie
 2. Winkelfunctie
 3. Onderwijsfunctie
 4. Industriefunctie (bedrijfsgebouwen).
  • Laboratorium
  • Koel- en vriesvoorzieningen > 250 m2
 5. Logiesfunctie
 6. Bijeenkomstfunctie
 7. Zorgfunctie
 8. Sportfunctie

BREEAM-NL stelt binnen de verschillende onderwerpen specifieke eisen aan de bij het gebouwtype behorende hoofdgebruiksfunctie. Volgens het Bouwbesluit is de gebouwfunctie de functie die aan een gebouw of ruimte in een gebouw is toegekend. De gebouwfunctie betreft ‘de gedeelten van één of meer bouwwerken op een perceel of standplaats, die dezelfde gebruiksbestemming hebben en die tezamen een gebruikseenheid vormen’. De meeste toepassingen van bovengenoemde gebruiksfuncties kun je met deze beoordelingsrichtlijn certificeren, maar niet alle. Bekijk tabel 2 voor een overzicht.

Ontbreken er functietypen in de tabel en ben je er niet zeker van of je deze kunt beoordelen met deze beoordelingsrichtlijn, neem dan contact op met helpdesk@dgbc.nl. Verstrek daarbij ook de nodige projectinformatie en omschrijvingen.

Het BVO van een parkeergarage invullen (Hulptekst)

​​​​​​​De in een project aanwezige gebruiksfuncties overeenkomstig met tabel 2 van paragraaf 2.5 uit de inleiding van de BRL BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 dienen in de assessmenttool te worden ingevoerd met het correcte BVO. Het BVO van een aanwezige parkeergarage wordt ingevoerd onder ‘Overige gebruiksfuncties’ bij de projectgegevens.

De gebruiksfunctie ‘Overige gebruiksfuncties’ en de daaraan gekoppelde oppervlaktes dienen voor administratieve redenen te worden ingevoerd om een volledig beeld van de ruimteverdeling van het object te verkrijgen. Alle gebruiksfuncties, inclusief Overige gebruiksfuncties, tellen op tot het totale BVO in de projectgegevens.

‘Overige gebruiksfuncties’ wordt niet als gebruiksfunctie beoordeeld en telt niet mee in de totstandkoming van de BREEAM score. Er zijn echter wel credits waarvoor een parkeergarage onderdeel is van de criteria, zoals bij MAT 01, ENE 01, HEA 01, HEA 06 en anderen.