BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 v1.0

1.2 Betrouwbaarheid van BREEAM

Technische en commerciele betrouwbaarheid

BREEAM-NL is gebaseerd op het wereldwijd geteste en toegepaste keurmerk BREEAM International. Met BREEAM-NL is sinds 2009 meer dan 15 miljoen m2 aan gebouwen gecertificeerd. BREEAM is ontwikkeld en wordt beheerd om aan de volgende onderliggende principes te voldoen:

  • BREEAM is gebaseerd op objectieve criteria die goede duurzame prestaties waarderen.
  • Er is consensus over het belang van te beoordelen onderwerpen en hun significante bijdrage aan duurzaamheid. - Onderwerpen moeten te beoordelen zijn in de relevante stadia van de levensduur van het gebouw.
  • Prestaties zijn waar mogelijk gebaseerd op wetenschappelijk bewijs. - Duurzaamheidsprestaties moeten de wettelijke eisen overstijgen en innovatie bevorderen.
  • Verbeteringen die door BREEAM-NL worden gestimuleerd, moeten bereikbaar en kosteneffectief zijn.

Wanneer de richtlijn geen specifieke doelen kan beschrijven op basis van wetenschappelijke gegevens, dan beveelt deze logische en praktische maatregelen aan, waarmee je de duurzaamheidsprestaties van het gebouw en de gebruikers kunt vergroten. Beoordelingen worden uitgevoerd door organisaties en personen die daarvoor door DGBC zijn opgeleid. Zij doen dit onder licentie van BRE Global. Dit zorgt voor:

  • Marktwerking.
  • Betrokkenheid vanuit de hele sector.
  • Assessoren die werken volgens dezelfde kwaliteitstandaard.

Certificatie wordt uitgevoerd door DGBC onder licentie van BRE Global.