BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 v1.0

1.5 BREEAM-NL Nieuwbouw 2020

BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 is een op prestatie gebaseerde beoordelingsmethode en certificeringsschema voor nieuwe gebouwen. Het primaire doel van BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 is om de gedurende de hele levenscyclus de milieueffecten van nieuwe gebouwen op een robuuste en kosteneffectieve manier te verminderen. Je kunt dit bereiken door het schema te integreren en gebruiken in belangrijke fasen van het ontwerp- en bouwproces. De beoordeling van een gebouw (plus bouwkavel) vindt per onderwerp plaats, op basis van een zogenaamde creditlijst.

De Nederlandse creditlijst is toegespitst op Nederlandse wet- en regelgeving, praktijkrichtlijnen en bouwpraktijk. Daarbij wordt consistentie met de internationale BREEAM-versie bewaakt door BRE Global. Hierdoor kan de klant, via de BREEAM-NL Assessor en het certificeringsproces, de prestaties van zijn nieuwe gebouw op een onafhankelijke en robuuste manier meten, evalueren en reflecteren op basis van actuele praktijkrichtlijnen (best practices).

De gebouwprestatie kun je kwantificeren met een aantal individuele maatregelen en bijbehorende criteria, die zich uitstrekken over negen verschillende duurzaamheidscategorieën. Deze vind je uiteindelijk uitgedrukt als een enkele gecertificeerde BREEAM-NL kwalificatie terug op het certificaat. De toe te kennen punten kunnen per type gebouw of gebruiksfunctie verschillen. De aanvrager geeft in zijn dossier per onderdeel van het gebouw aan welk gebruiksfunctie van toepassing is. De actuele versie van deze beoordelingsrichtlijn is te raadplegen en te downloaden bij downloads.