BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 v1.0

1.6 Hoe en wanneer BREEAM-NL Nieuwbouw toe te passen

Wil je de BREEAM-NL methodiek naadloos integreren in het nieuwbouw inkoopproces, dan is het raadzaam om een tot BREEAM-NL Nieuwbouw opgeleide Expert en/of Assessor in te schakelen. Doe je dit niet, dan komt de mogelijkheid om de milieuprestaties van het gebouw op een kosteneffectieve manier te optimaliseren en de gewenste BREEAM-NL kwalificatie te bereiken, onder druk te staan. Stel je al vroeg in het project een BREEAM-NL Expert en/of Assessor aan, dan helpt dit bij het bereiken van de kwalificatie, en verklein je het risico op ongewenste gevolgen van ontwerpbesluiten en mogelijkheden.

Figuur 1 benadrukt het verband tussen de BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 beoordelings- en certificeringsfasen en de standaardtaakbeschrijving STB 2014. Deze figuur helpt opdrachtgevers bij het plannen van de bouwfasen in relatie tot de BREEAM-NL criteria, en de aanstelling van een BREEAM-NL Expert of Assessor. Opdrachtgevers kunnen op de website van www.breeam.nl actuele lijsten bekijken van BREEAM-NL Assessoren, Experts en gecertificeerde projecten.

Het is belangrijk om te erkennen dat BREEAM-NL primair de algemene prestaties van het gebouw weerspiegelt. De methodiek is niet specifiek bedoeld om de aanwezige kansen of beperkingen voor stakeholders, planning of ontwerp bloot te leggen. Dit betekent dat de opdrachtgever, het ontwerpteam, de hoofdaannemer, de BREEAM-NL Expert en eventuele andere specialistische disciplines een belangrijke rol spelen, om tot de gewenste BREEAM-NL kwalificatie te komen.

De verantwoordelijkheid voor het oriënteren van de opdracht op duurzaamheid moet in de eerste plaats van de opdrachtgever komen. Om dit mogelijk te maken, beveelt DGBC aan dat opdrachtgevers en hun projectteams uiterlijk in de 02 Projectdefinitie (STB 2014) samenwerken met een BREEAM-NL Assessor en/of Expert. Idealiter gebeurt dit eerder. Zo stel je en bereik je realistische doelen, definieer je passende verantwoordelijkheden en pas je, waar mogelijk, goedkope of kosteloze oplossingen voor milieueffecten toe.