BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 v1.0

2. Toepassing BREEAM-NL Nieuwbouw 2020

BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 is bedoeld voor het beoordelen van de milieuimpact van nieuwe gebouwen gedurende de ontwerp- en bouwfase. “Nieuwbouw” definieert BREEAM als ontwikkeling die resulteert in een nieuw zelfstandig object, of als een nieuwe uitbreiding van een bestaand object die voor het eerst in gebruik wordt genomen.