BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 v1.0

POL 05 Geluidsoverlast

Het voorkomen of verkleinen van het risico dat in de gebruiksfase geluid van installaties en andere geluidsbronnen hinder veroorzaken voor nabijgelegen ‘geluidgevoelige’ gebouwen en hun gebruikers.

Beschikbare punten 1
Minimale vereiste Nee
Verplicht vanaf Nee
Projectgebonden Ja
Defaultcredit Ja
Filtercredit Nee
Exemplary performance Nee
Functie Bijeenkomstfunctie, Gezondheidszorgfunctie, Industriefunctie, Industriefunctie - Koel- en vrieshuizen, Industriefunctie - Laboratorium, Kantoorfunctie, Logiesfunctie, Onderwijsfunctie (Basis en middelbaar), Onderwijsfunctie (Hoger), Sportfunctie, Winkelfunctie