BREEAM-NL In-Use Duurzame huisvesting en Bedrijfsvoering

WAT 21 Waterverbruik afgelopen kalenderjaar

Het zekerstellen dat gebruikers van de asset zich bewust zijn van het waterverbruik in het afgelopen jaar.

Maximaal punten 2
Verificatie op Gebouwniveau
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel