BREEAM-NL In-Use Duurzame huisvesting en Bedrijfsvoering

2.4 Organisatie- of gebouwniveau

Deze richtlijn heeft zowel betrekking op de organisatie die in het gebouw gehuisvest is, als op het gebouw zelf. Criteriaeisen die in deze richtlijn worden gesteld kunnen hierdoor aangetoond worden op organisatieniveau, op gebouwniveau of een combinatie van beide. Mochten er meerdere gebouwen gecertificeerd worden, dan kan op organisatieniveau voor meerdere gebouwen aangetoond worden dat aan de criteria wordt voldaan. Verificatie kan op verschillen niveaus voorkomen:

  1. Organisatieniveau: de credit kan op organisatieniveau geverifieerd worden.
  2. Organisatieniveau, met verificatie op gebouwniveau; Bewijsvoering kan op organisatieniveau zijn opgesteld, echter moet aangetoond worden dat het bewijsstuk ook op het te beoordelen gebouw van toepassing is.
  3. Organisatie- of gebouwniveau; Deze credit kan antwoordopties bevatten die op de organisatie of op het gebouw van toepassing zijn.
  4. Gebouwniveau: deze credit is van toepassing op het te beoordelen gebouw en moet op gebouwniveau geverifieerd worden.

Mogelijk heeft de organisatie op organisatieniveau de benodigde bewijsvoering (nog) niet gereed. Hierbij kan alsnog op gebouwniveau aangetoond worden dat aan de criteria wordt voldaan. Bij elke credit is aangegeven op welk niveau de verificatie van toepassing is.