BREEAM-NL In-Use Duurzame huisvesting en Bedrijfsvoering

2. Reikwijdte van BREEAM-NL In-Use Duurzame huisvesting en bedrijfsvoering

De BREEAM-NL In-Use Duurzame huisvesting en bedrijfsvoering beoordelingsrichtlijn (BRL) wordt gebruikt voor de beoordeling van de duurzaamheidsprestatie van het gebruik van bestaande utiliteitsgebouwen. Bestaande woningen en woongebouwen kunnen worden beoordeeld met de beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL In-Use Woningen. Instellingen met een tijdelijk verblijf van mensen, zoals woon-zorgcomplexen, hotels, motels, pensions, studentenhuisvesting en opvangcentra, worden niet beschouwd als woonfunctie en moeten worden beoordeeld met beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL In-Use Utiliteitsbouw.

Projecten voor de constructie van nieuwe gebouwen, gebieden of grootschalige renovatie van bestaande gebouwen kun je niet beoordelen met het BREEAM-NL In-Use schema. Projecten die deze beoordelingstypen vereisen moeten worden beoordeeld met de relevante BREEAM-NL schema’s.