BREEAM-NL In-Use Duurzame huisvesting en Bedrijfsvoering

3. BREEAM-NL Score en kwalificatie

De prestatie van een project dat wordt beoordeeld conform BREEAM-NL In-Use komt tot stand op basis van een aantal elementen, namelijk:

  1. De BREEAM-NL In-Use kwalificatie
  2. De BREEAM-NL In-Use minimale vereisten
  3. De BREEAM-NL In-Use weegfactoren per categorie
  4. De BREEAM-NL In-Use credits en punten

De wijze waarop een BREEAM-NL In-Use classificatie wordt bepaald, is hieronder in Tabel 5 samengevat.