BREEAM-NL In-Use Duurzame huisvesting en Bedrijfsvoering

3.2 Weegfactor per categorie

De weegfactor per categorie is een fundamenteel onderdeel van de beoordeling van de duurzaamheidsprestatie, omdat zij de relatieve impact definieert van verschillende duurzaamheidsaspecten.

BREEAM-NL gebruikt een weging per categorie om de totale BREEAM-NL score te bepalen. Het proces voor de bepaling van de categorieweging wordt uiteengezet in de BREEAM Briefing Paper ‘New Methodology for Generating BREEAM Catagory Weightings’. Deze is beschikbaar op de BREEAM website. De methodiek is toegepast bij de consultatie van stakeholders om tot op consensus gebaseerde wegingen te komen voor alle categorieën binnen BREEAM-NL. De resultaten zijn beoordeeld door BRE Global, met als doel de toepassing in BREEAM-NL In-Use.

De weging voor elk van de negen categorie.n binnen de BREEAM-NL In-Use beoordeling wordt weergegeven in Tabel 6.

Tabel 6: Weging van categorieën binnen BREEAM-NL In-Use Duurzame huisvesting en bedrijfsvoering

Catagoriën Weging
Management 11%
Gezondheid 17%
Energie 23%
Transport 16%
Water 5%
Materiaalstromen 19%
Bestendigheid -
Langebruik en Ecologie 5%
Vervuiling 4%
Totaal 100%