BREEAM-NL In-Use Duurzame huisvesting en Bedrijfsvoering

3.4 Het berekenen van een BREEAM-NL In-Use score voor een asset

Een BREEAM-NL In-Use Assessor moet de score van een asset bepalen, gebruikmaken van de relevante hulpmiddelen en software en beoordelen in overeenstemming met de eisen in deze beoordelingsrichtlijn. Het proces van het vaststellen van een BREEAM-NL In-Use score voor Duurzame huisvesting en bedrijfsvoering is hieronder beschreven. Zoals eerder vermeld, wordt voor elk beoordeeld deel een onafhankelijke score verstrekt.

  1. Binnen elke categorie van BREEAM-NL In-Use wordt per credit het aantal punten dat kan worden toegekend vastgesteld door de Assessor, in overeenstemming met de criteria die bij elke credit gelden.
  2. Het percentage aan punten dat is behaald, wordt per categorie berekend.
  3. Het percentage punten dat is behaald per categorie wordt vermenigvuldigd met het wegingspercentage van de betreffende categorie. Dat geeft het aandeel van de score per categorie op de totale score weer.
  4. Vervolgens moeten de categoriescores worden opgeteld, om de totale BREEAM-NL In-Use score (%) te bepalen voor het deel dat wordt beoordeeld.
  5. De Assessor vergelijkt de totale score met de BREEAM-NL kwalificaties. Voldoet de asset aan alle vereisten, dan wordt de relevante BREEAM-NL score behaald

 

Tabel 7: Berekenen van een BREEAM-NL In-Score voor Duurzame huisvesting en bedrijfsvoering

Categorie Behaalde punten Maximaal aantal punten % behaalde punten Weging categorie Score categorie
Management 30 52 57,70 0,11 6,35
Gezondheid 40 46 67,80 0,17 11,53
Energie 46 74 (98 voor musea) 62,16 0,23 14,30
Transport 44 76 57,89 0,16 9,26
Water 29 49 59,18 0,05 2,96
Materiaalstromen 76 114 66,67 0,19 12,67
Bestendigheid - - - - -
Landgebruik en ecologie 6 9 66,67 0,05 3,33
Vervuiling 30 46 65,22 0,04 2,61
BREEAM-NL Score 63,01%
BREEAM-NL kwalificatie Very Good