BREEAM-NL In-Use Duurzame huisvesting en Bedrijfsvoering

2.5 Beoordeelbare gebruiksfuncties

Binnen BREEAM-NL In-Use worden in sommige credits specifieke eisen gesteld aan een gebruiksfunctie. Een gebruiksfunctie is volgens het Bouwbesluit een deel van een bouwwerk met dezelfde gebruiksbestemming, dat samen een gebruikseenheid vormt. Voorbeelden zijn kantoorfunctie, bijeenkomstfunctie en industriefunctie. Zie Tabel 4 voor alle gebruiksfuncties die tegen de BREEAM-NL In-Use Duurzame huisvesting en bedrijfsvoering kunnen worden beoordeeld.

Tabel 4: Gebruiksfuncties die kunnen worden beoordeeld tegen BREEAM-NL In-Use Duurzame huisvesting en bedrijfsvoering.

Gebruiksfunctie

Omschrijving

Scope van deze BRL

Maatwerk

Bijeenkomstfunctie

Gebruiksfunctie voor het samenkomen van personen voor kunst, cultuur, godsdienst, communicatie, kinderopvang, het verstrekken van consumpties voor het gebruik ter plaatse of het aanschouwen van sport

Wijkgebouw, eetzalen van een restaurant, kantine, cursusruimte, vergaderzaal van een kantoor of restaurant, kinderdagverblijf, kinderopvangruimte van een crèche. Ruimte voor kaart- en bordspelen, expositieruimte, conferentieruimte, leeszaal bibliotheek, café, tentoonstellingsruimte

Tribune in een sportgebouw, bioscoop, theater, casino, kerk, discotheek, schouwburgzaal, beursgebouw

Celfunctie

Gebruiksfunctie voor dwangverblijf van personen

-

Gevangenis, politiecel, ophoudruimte, cel op een station

Gezondheidszorgfunctie

Gebruiksfunctie voor medisch onderzoek, verpleging en verzorging.

Ruimte voor de behandeling of verpleging van patiënten in een ziekenhuis, verpleeghuis, psychiatrische inrichting, praktijkruimte van een huisarts, fysiotherapeut of tandarts

Operatiekamer, intensive care, beeldvormende diagnostiek, nucleaire geneeskunde, verlosafdeling, spoedeisende hulp

Industriefunctie

Gebruiksfunctie voor het bedrijfsmatig bewerken of opslaan van materialen en goederen, of voor agrarische doeleinden

Werkplaats, magazijn, fabriek (lichte industrie), laboratorium, keuken restaurant, practicumruimte (‘nat’)

(gekoelde) opslagruimte in een pakhuis, datacenter, fabriek (zware industrie*)

Kantoorfunctie

Gebruiksfunctie voor kantoorwerkzaamheden

Administratiekantoor, bankgebouw, gemeentehuis, kantoor bij winkel

-

Logiesfunctie

Gebruiksfunctie voor het bieden van recreatief verblijf of tijdelijk onderdak aan personen

Hotel, motel, pension, opvangcentrum voor tijdelijk verblijf van mensen

-

Onderwijsfunctie

Gebruiksfunctie voor het geven van onderwijs

Auditorium/collegezaal, leslokaal, practicumruimte (‘droog’), lerarenkamer

-

Sportfunctie

Gebruiksfunctie voor het beoefenen van sport

Fitnessruimte, kleedkamers bij sportfunctie

Zwembad, manege, tennishal, gymnastieklokaal, squashbaan, sporthal, overdekte wielerbaan, bowlingbaan, biljartzaal, schietbaan, overdekt voetbalstadion (excl. tribune)

Winkelfunctie

Gebruiksfunctie voor het verhandelen van materialen, goederen of diensten

Winkelcentrum, warenhuis, supermarkt, pedicure, reisbureau, showroom, kapsalon, apotheek, bibliotheek (uitleendeel).

Tankstation, stationsloket

Overige gebruiksfunctie

Gebruiksfunctie voor activiteiten waarbij het verblijven van personen een ondergeschikte rol speelt

Niet op zichzelf certificeerbaar. Parkeergarage certificeerbaar mits onderdeel van een andere gebruiksfunctie, waarbij het oppervlak van de garage niet meer dan 1/3 van het totale BVO bedraagt

-

Bouwwerk geen gebouw zijnde

Bouwwerk of gedeelte daarvan, voor zover dat geen gebouw of onderdeel daarvan is

Niet op zichzelf certificeerbaar

-

*Gebouwen met industriefunctie in milieucategorie 1 of 2 (zoals groothandels en kleine drukkerijen) vallen binnen de scope van de beoordelingsrichtlijn. Gebouwen met industriefunctie in milieucategorie 3 t/m 6 (zoals slachterijen en glas- of baksteenfabrieken) kunnen naar verwachting niet met BREEAM-NL In-Use worden gecertificeerd. Bij de introductie van de Omgevingswet worden bedrijven die grote gevolgen kunnen hebben voor de leefomgeving aangeduid als complexe bedrijven. Deze complexe bedrijven kunnen niet met BREEAM-NL In-Use worden gecertificeerd. Neem bij twijfel contact op met DGBC via helpdesk@dgbc.nl.

Als er functietypen ontbreken in de tabel, en er onzekerheid bestaat over de vraag of een functietype kan worden beoordeeld met deze beoordelingsrichtlijn, kan contact worden opgenomen met DGBC via helpdesk@dgbc.nl.

Maatwerk

Indien het gebouw over ruimte(n) beschikt, met gezamenlijk minder dan 5% van het BVO omvat en kleiner is dan 200 m2, die functie(s) vervullen die niet standaard onder Maatwerk valt, is het mogelijk deze functie buiten beschouwing te laten. Dit is ter beoordeling aan de DGBC en afhankelijk van de project specifieke situatie én de impact die de functie heeft op het totaal. 

​​​​​​​Voor gebouwen waarin maatwerk vereist is moeten de stappen in Instructiedocument 115 worden gevolgd.