BREEAM-NL In-Use Duurzame huisvesting en Bedrijfsvoering

2.2 Beoordeling gebouwen met meerdere huurders (Multi-tenant)

BREEAM-NL In-Use heeft als doel om een totaalscore van de beoordeelde asset vast te stellen. Daarom gelden de eisen voor alle relevante ruimtes, ongeacht wie verantwoordelijk/eigenaar is (d.w.z. verhuurder of huurder).

Dit moedigt alle belanghebbenden aan om hun prestaties te optimaliseren. Wordt een gebouw met meerdere huurders met BREEAM-NL In-Use beoordeeld, dan zijn er verschillende mogelijkheden voor het bepalen van de demarcatie. Zie Tabel 3.

Tabel 3: Bepalen van de demarcatie bij gebouwen met meerdere huurders

Duurzame huisvesting en

bedrijfsvoering

Multi-tenant gebouwen kunnen worden beoordeeld als één gecombineerd asset. Omdat de aspecten gerelateerd aan de gebruiker zeer waarschijnlijk zullen verschillen per huurder, zal de huurder met de laagste score de uiteindelijke score bepalen.

Wordt het volledige multi-tenant gebouw beoordeeld, dan gelden de vragen voor minimaal 80% van de gebruikers (huurders), gemeten naar bruto vloeroppervlak (bvo). Deze demarcatie moet op voorhand zijn bepaald. De gebruikers binnen de demarcatie doen volledig mee in het assessment. Het is niet mogelijk om een gebruiker bijvoorbeeld wel voor de verlichting mee te laten doen, en niet voor de afvalinzameling.