BREEAM-NL In-Use Duurzame huisvesting en Bedrijfsvoering

1.2 De BREEAM-NL Keurmerken

Stichting Dutch Green Building Council is de NSO (National Scheme Operator) voor BREEAM in Nederland. DGBC beheert verschillende BREEAM-NL keurmerken in Nederland, ontwikkeld om de duurzaamheidsprestaties van ontwikkelingen over de verschillende levensfases te beoordelen. Dit zijn:

  • BREEAM-NL Gebied voor (her)ontwikkelingen op gebiedsniveau
  • BREEAM-NL Nieuwbouw voor nieuwe utiliteitsgebouwen
  • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie/ BREEAM-NL Renovatie en Herinrichting
  • BREEAM-NL In-Use Utiliteitsbouw voor bestaande utiliteitsgebouwen in gebruik
  • BREEAM-NL In-Use Duurzame huisvesting en bedrijfsvoering voor gebruikers van gebouwen
  • BREEAM-NL In-Use Woningen voor bestaande woningen in gebruik
  • BREEAM-NL Sloop en demontage voor gebouwen in de laatste fase van de levenscyclus