BREEAM-NL Gebied 2018 v1.0

RO 3 Verontreinigde bodem

Het stimuleren van gebiedsontwikkeling op verontreinigde locaties, waarbij de nieuwe ontwikkeling een (financiële) drager vormt voor het saneren van vervuilde grond.

Maximaal punten 2
Verplicht Nee