BREEAM-NL Gebied 2018 v1.0

1.2 Doelen en doelstellingen van BREEAM

  • BREEAM vergroot het bewustzijn van onder andere eigenaren, gebruikers, ontwikkelaars en beheerders over de voordelen van gebieden en gebouwen met een beperkte milieu-impact.
  • BREEAM maakt het mogelijk voor organisaties om vooruitgang aan te tonen bij het bereiken van milieudoelstellingen.
  • BREEAM voorziet in erkenning door de markt van gebieden en gebouwen met een lage milieu-impact.
  • BREEAM zorgt ervoor dat ‘best practices’ in de gebouwde omgeving worden geïncorporeerd.
  • BREEAM zet prestatiestandaarden en stelt criteria, die uitstijgen boven de wettelijke vereisten.
  • BREEAM daagt de markt uit om innovatieve, kosteneffectieve oplossingen te leveren, die de milieu-impact van gebieden en gebouwen minimaliseren.