BREEAM-NL Gebied 2018 v1.0

5.2 Moment van certificeren

De beoordelingsrichtlijn richt zich in de basis op de ontwerpfase van een (her)ontwikkeling. Hierop is het gevraagde bewijsmateriaal afgestemd. Het is echter altijd mogelijk om met bewijsmateriaal uit een latere fase te voldoen. 

Als voorbeeld: bewijs dat voorzieningen worden gerealiseerd (o.b.v. vastgestelde documentatie) voldoet, als echter kan worden aangetoond dat de voorzieningen al daadwerkelijk zijn gerealiseerd, voldoet een inspectierapport en/ of foto’s vanzelfsprekend ook, tenzij anders aangegeven in de credit criteria. Hierdoor is certificeren mogelijk als de ontwikkelfasen sterk door elkaar heen lopen, of als men het gebied wil hercertificeren om een nog hogere ambitie te behalen of de ambitie goed te borgen.