BREEAM-NL Gebied 2018 v1.0

Colofon

De DGBC is veel dank verschuldigd aan BRE Global voor hun voortdurende inzet voor internationale, relevante keurmerken. Maar ook aan onze participanten, die het verder ontwikkelen van BREEAM-NL mogelijk maken en aan alle personen die feedback en aanbevelingen leverden. Veel daarvan is in de creditteksten verwerkt. U kunt input (blijven) leveren via helpdesk@dgbc.nl aangezien deze beoordelingsrichtlijn grotendeels via een ‘open source’-benadering tot stand komt, met behulp van kennis en expertise uit de markt. Ten tijde van de afronding van deze versie is een groot aantal deskundige en ervaren personen betrokken geweest. Niet in de laatste plaats het College van Deskundigen en de Adviesgroep Gebied, die continu de kwaliteit van het keurmerk door het jaar heen borgen en richting geven in het ontwikkelproces:

College van deskundigen

 • Paul van Bergen, DGMR (voorzitter)
 • Daan Bruggink, ORGA Architect
 • Jos van Eldonk, Common Affairs
 • Rene Groen, Gemeente Utrecht
 • Frans Joosstens, Haagse Hogeschool
 • Marlies Pierik, AKD
 • Daniël van Rijn, RVO
 • Marcel Smulders, SGS Search B.V.
 • Claire van Staaij, ING Real Estate
 • Paul Zonneveld, Duurzaamheidscoach

Adviesgroep Gebied

 • Jos van Eldonk, Common Affairs (voorzitter)
 • Djacco van den Bosch, Common Affairs
 • Frank Zegers, E4S Consult
 • Jos Schild, Royal HaskoningDHV
 • Nicole van der Waart, Movares Nederland B.V.
 • Peter Couwenbergh, ConvexArchitecten
 • Rob Mathlener, Advibe B.V.
 • Wouter de Zeeuw, ifsa

De inhoud van deze beoordelingsrichtlijn is gecontroleerd en goedgekeurd door de Adviesgroep Gebied, het College van Deskundigen en BRE Global.

Daarnaast zijn er meerdere partijen geweest die inhoudelijk hebben ondersteund bij de vertaling en de ontwikkeling, of die substantieel input hebben gegeven. Bij de ontwikkeling van deze versie van de beoordelingsrichtlijn zijn de volgende personen betrokken geweest: 

 • Annemieke Smit, Alterra - Wageningen UR
 • Tienke Springer, De Groene Ruimte BV
 • Jantine Zwinkels, RHDHV
 • Kasper Spaan, Waternet
 • Han Vrijmoed, Movares
 • Diederik Metz, Gezond Verkeer
 • Dimitri van der Werff, DGMR
 • Leon Peeters, Goudappel Coffeng
 • Joost de Jong, Tauw
 • Frank Druijff, Tauw
 • Michiel Haas, Oprichter Nibe
 • Jan-Rutger Schrader, JRS Electro Health
 • Richard Walet, Gebiedsmanagers B.V.
 • Sven Lennertz, GBB B.V.
 • Louise Bergenhenegouwen, Havenbedrijf Moerdijk
 • Gino Lambert, Valstar Simonis
 • Diana van der Sloot, Gemeente Deurne
 • Ruud Sprock, C2N
 • Ilko van Genderen, VU Amsterdam 

Dutch Green Building Council

 • Annemarie van Doorn, Directeur
 • Edwin van Noort, Hoofd Ontwikkeling & Beheer
 • Thomas Metz, Senior Projectmanager
 • Maikel de Laat, Projectmanager

Algemene informatie

Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de duurzaamheid van gebouwen en gebieden. In Nederland waren de eisen voor duurzame gebouwen en gebieden tot voor de introductie van BREEAM-NL niet geharmoniseerd. Door implementatie van de BREEAM-systematiek is een goed beoordelingskader beschikbaar, waarmee we de duurzaamheidsprestatie van gebouwen op onafhankelijke en eenduidige wijze vast kunnen stellen. BREEAM-NL Gebied sluit aan op de door BRE Global ontwikkelde internationale Code for a Sustainable Built Environment (CSBE). CSBE vormt ook de basis voor de andere Internationale BREEAM keurmerken en de overige keurmerken binnen BREEAM-NL in Nederland.

De CSBE biedt een kader voor beoordeling op duurzaamheid. Dit kader omvat strategische uitgangspunten, sociale en economische impact van de gebouwde omgeving.