BREEAM-NL Gebied 2018 v1.0

3.5 Innovatiecredits

De onder innovatiecredits te behalen innovatiepunten bieden de mogelijkheid om innovaties die de duurzaamheidsprestatie van een gebied vergroten, bovenop de prestaties die momenteel in BREEAM-NL worden gewaardeerd, aanvullend te waarderen. 

Voor elk toegekend innovatiepunt kan 1% aan de totaalscore worden toegevoegd, met een maximum van 10 procent. Innovatiepunten zijn onafhankelijk van het niveau van BREEAM-NL kwalificatie; ze kunnen dus op elk niveau (vanaf ‘Pass’) worden toegekend. Innovatiepunten kunnen worden behaald met innovatiecredits. Voor het behalen van innovatiecredits moet gebruik worden gemaakt van Instructie 101, een apart document in te zien op https://www.breeam.nl