BREEAM-NL Gebied 2018 v1.0

3.1 BREEAM-NL Gebied kwalificatie

Met BREEAM-NL Gebied wordt een score berekend. Op basis van de score zijn maximaal vijf sterren te behalen. De kwalificaties en bijbehorende scores staan aangegeven in Tabel 2.

Tabel 2: BREEAM-NL Gebied kwalificatie.

Kwalificatie % Score Certificaat Sterren classificatie
Outstanding* > 85%* Ja 5 sterren
Excellent > 70% Ja 4 sterren
Very good > 55% Ja 3 sterren
Good > 45% Ja 2 sterren
Pass > 30% Ja 1 ster
Unclassified < 30% Nee -

* Voor de kwalificatie ‘outstanding’ zijn aanvullende eisen verplicht; dit wordt in paragraaf 3.6 toegelicht.  

De BREEAM-NL Gebied kwalificatie maakt het mogelijk voor de opdrachtgever of andere belanghebbenden om de prestatie van het gebied te vergelijken met andere gebieden.

De kwalificatie ‘Unclassified’ geeft aan dat de prestatie niet aan de eisen van BREEAM-NL Gebied voldoet. Dit kan zijn omdat niet aan de kenmerken van paragraaf 2.1 wordt voldaan, of dat de behaalde score niet boven de drempelwaarde van 30% uitkomt. Beide zijn noodzakelijk, wilt u een formeel BREEAM-NL Gebied certificaat behalen.