BREEAM-NL Gebied 2018 v1.0

3.3 Het berekenen van een BREEAM-NL Gebied score voor een gebied

Een bevoegde BREEAM-NL Gebied assessor moet de score van een gebied valideren. Daarbij kan hij of zij gebruikmaken van de assessmenttool en moet er voldaan worden aan de vigerende gebruikershandleiding voor BREEAM-NL assessments, te vinden op www.breeam.nl.

Het proces van het vaststellen van een BREEAM-NL Gebied score is hieronder beschreven. In tabel 4 is een voorbeeldberekening opgenomen.

  1. Stel het aantal behaalde punten per categorie vast;
  2. Stel het percentage per categorie vast op basis van het maximum aantal te behalen punten in elke categorie; bijvoorbeeld 25 punten behaald van 50 = 50%.
  3. Vermenigvuldig de categoriepercentages met de wegingsfactoren; dit levert de categoriescore op.
  4. Tel de categoriescores bij elkaar op, inclusief de innovatiecredits indien van toepassing; dit levert een concept eindscore op;
  5. Check of de verplichte credits voor de voorlopige kwalificatie zijn behaald. Zo ja, dan is de concept kwalificatie gelijk aan de definitieve kwalificatie. 

Tabel 4: Voorbeeld BREEAM-NL Gebied berekening.

Categorieën Behaalde punten Maximaal aantal punten % Behaalde punten Weging categorie Score categorie
Management 5 10 50% 15% 7,50%
Synergie 12 18 67% 16% 10,67%
Bronnen 26 52 50% 20% 10,00%
Ruimtelijk Ordening 16 50 32% 18% 5,76%
Welzijn & Welvaart 15 16 94% 17% 15,94%
Gebiedsklimaat  10 30 33% 14% 4,67%
BREEAM-NL Gebied score 54,53%        
BREEAM-NL Sterren 2 sterren        
  • LET OP: het aantal hier genoemde beschikbare punten is slechts een voorbeeld


 

Verplichte credits voor kwalificatie 3 STERREN Behaald?
MAN 1 - 3 punten
MAN 2 - 2 punten
SYN 1 - 2 punten
SYN 2 - 4 punten
Innovatiecredits 1%
Eindscore 55,53%
BREEAM-NL sterren 3 sterren

In bovenstaand voorbeeld is de tijdelijke kwalificatie ‘Good’ niet gelijk aan de definitieve kwalificatie omdat de innovatiecredit heeft geleid tot een stap naar het volgende niveau (‘Very Good’ is vanaf 55%).