BREEAM-NL Gebied 2018 v1.0

3.2 Weegfactor per categorie

De weegfactoren per categorie zijn een fundamenteel onderdeel van de beoordeling van de duurzaamheidsprestatie, omdat zij de relatieve impact definiëren van verschillende duurzaamheidsaspecten. Basis bij het vaststellen van de weegfactoren is de balans tussen sociale, economische en milieu aspecten (People, Planet & Profit). Tegelijkertijd is meegenomen welke aspecten in de huidige praktijk nog onderbelicht zijn bij het bereiken van integrale duurzaamheid en dus extra stimulans kunnen gebruiken.

De weging voor elk van de zes categorieën binnen de BREEAM-NL Gebied beoordeling ziet u in Tabel 3.

Tabel 3: Weging van categorieën binnen BREEAM-NL Gebied.

BREEAM-NL Gebied Weging
Management 15%
Synergie 16%
Bronnen 20%
Ruimtelijke Ordening 18%
Welzijn & Welvaart 17%
Gebiedsklimaat  14%