BREEAM-NL Gebied 2018 v1.0

1.5 Hoe de BREEAM-NL Gebied beoordelingsrichtlijn te gebruiken?

Deze BREEAM-NL Gebied beoordelingsrichtlijn is een technisch document dat is ontwikkeld:

 1. Om geregistreerde BREEAM-NL Gebied assessoren in staat te stellen een BREEAM-NL Gebied assessment uit te voeren en een score vast te stellen; 
 2. Om DGBC in staat stellen een kwaliteitscontrole uit te voeren over een door een geregistreerde BREEAM-NL Gebied assessor opgesteld assessment rapport;
 3. Als referentie voor klanten van wie het gebied wordt beoordeeld tegen BREEAM-NL Gebied.

De beoordelingsrichtlijn is opgesplitst in 8 hoofdstukken:

 1. Introductie in BREEAM en BREEAM-NL
 2. Reikwijdte van BREEAM-NL Gebied
 3. Score en kwalificatie
 4. Bewijslast voor BREEAM-NL Gebied
 5. Certificeren
 6. Begrippenlijst
 7. Leeswijzer
 8. Credits

In het hoofdstuk over de reikwijdte (2) worden de gebieden beschreven waarbij de BREEAM-NL Gebied beoordelingsrichtlijn kan worden toegepast. De reikwijdte is van belang om te bepalen of er sprake is van een ontwikkeling of een herontwikkeling. 

Het hoofdstuk over de score en kwalificatie (3), toont hoe de prestatie van een gebied is beoordeeld en gewaardeerd. Het beschrijft de berekeningswijze, de weegfactoren en de verplichte credits. 

Het hoofdstuk bewijslast voor BREEAM-NL Gebied (4) geeft een beschrijving van de rol van assessor en expert en de te hanteren bewijsmateriaal niveaus. 

In het hoofdstuk certificeren (5) worden de verplichtingen bij het registeren en certificeren genoemd en hoe ervoor gezorgd kan worden dat het certificaat geldig blijft. 

In hoofdstuk begrippenlijst (6) worden de veelgebruikte begrippen nader toegelicht. Specifieke begrippen staan onder de credits zelf, beschreven bij het onderdeel definities. 

Het hoofdstuk leeswijzer (7) licht de opbouw van de credits toe aan de hand van een voorbeeldcredit.

Het hoofdstuk credits (8) behandelt de afzonderlijke te beoordelen credits en beschrijvingen. De credits zijn op categorie geordend.