BREEAM-NL Gebied 2018 v1.0

5.1 Registreren en (her)certificeren

Een nieuw BREEAM-NL Gebied project moet verplicht worden geregistreerd tegen de vigerende versie. Een registratie is vijf jaar geldig. Als niet binnen vijf jaar na registratie een certificaat wordt behaald, dient opnieuw te worden geregistreerd tegen de dan geldende versies.

Bij de release van een nieuwe versie van de beoordelingsrichtlijn mag een nieuw BREEAM-NL Gebied project tot drie maanden na de releasedatum tegen de vorige versie worden geregistreerd. Voorbeeld: Als op 1 juli 2020 de versie 2018 operationeel is en versie 2020 word gelanceerd, dan mag tot 1 oktober 2020 worden geregistreerd tegen versie 2018 of versie 2020, daarna alleen nog tegen versie 2020.

Na het succesvol afronden van het assessmentproces wordt een BREEAM-NL Gebied certificaat afgegeven met daarop de van toepassing zijnde kwalificatie in procenten en aantal sterren. De versie op basis waarvan het assessment heeft plaatsgevonden wordt weergegeven op het uiteindelijke certificaat. Op het certificaat wordt altijd de certificeringsdatum weergegeven. 

Het certificaat is geldig tot 7 jaar na de certificeringsdatum. 

Om een geldig certificaat te behouden moet het gebied binnen 7 jaar na de certificeringsdatum opnieuw worden gecertificeerd (hercertificeren).