BREEAM-NL Gebied 2018 v1.0

4.1 De BREEAM-NL Gebied assessor en expert rol

Waar BREEAM ‘auditors’ en ‘assessoren’ kent, wordt in Nederland onderscheid gemaakt tussen ‘experts’ en ‘assessoren’.

In de BREEAM-NL gebruikershandleiding worden deze rollen verder beschreven. Daarnaast worden ook de werkwijze, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en de wijze van indienen van beoordelingsrapporten, versienummering, registratie etc. nader toegelicht.

De BREEAM-NL Gebruikershandleiding gaat boven de beoordelingsrichtlijn, bij eventuele tegenstrijdigheden in procedures. De BREEAM-NL Gebruikershandleiding is op de BREEAM-NL website te raadplegen en downloaden.

De gebruiker van deze beoordelingsrichtlijn wordt geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van de BREEAM-NL Gebruikershandleiding.