BREEAM-NL Gebied 2018 v1.0

KLI 9 Stralingsrisico

Het minimaliseren van gezondheidsrisico’s door elektromagnetische stralingsbronnen.

Maximaal punten 2
Verplicht Nee