BREEAM-NL Gebied 2018 v1.0

WEL 2 Sociale cohesie

Het bevorderen van de sociale cohesie in het gebied.

Maximaal punten 2
Verplicht Nee