BREEAM-NL In-Use Duurzame huisvesting en Bedrijfsvoering

RSC 13 Selectiecriteria leveranciers

Het onderkennen en stimuleren van het contracteren van leveranciers die werken met een ethisch en duurzaam beleid.

Maximaal punten 5
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig, Sport, Winkel