BREEAM-NL In-Use Duurzame huisvesting en Bedrijfsvoering

WAT 18 Reikwijdte waterbeleid

Het waarderen en stimuleren van het reduceren en/of beheersen van het waterverbruik.

Maximaal punten 4
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig, Sport, Winkel