BREEAM-NL In-Use Duurzame huisvesting en Bedrijfsvoering

TRA 05 Reikwijdte transportbeleid

Het waarderen en stimuleren van het reduceren en/of beheersen van vervoersstromen van en naar de asset.

Maximaal punten 12
Verificatie op Organisatieniveau, met verificatie op gebouwniveau
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel