BREEAM-NL In-Use Duurzame huisvesting en Bedrijfsvoering

ENE 67 Reikwijdte energiebeleid

Het waarderen en stimuleren van een integraal energiebeleid, om conform de trias energetica te komen tot vermindering en verduurzaming van het energiegebruik.

Maximaal punten 6
Verificatie op Organisatieniveau, met verificatie op gebouwniveau
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel