BREEAM-NL In-Use Duurzame huisvesting en Bedrijfsvoering

HEA 25 Reikwijdte duurzaam personeelsbeleid

Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van medewerkers, het vergroten van hun mogelijkheden en competenties en het bieden van gelijke kansen voor iedereen.

Maximaal punten 10
Verificatie op Organisatieniveau, met verificatie op gebouwniveau
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel