BREEAM-NL In-Use Duurzame huisvesting en Bedrijfsvoering

POL 15 Reikwijdte beleid voor minimaliseren van vervuiling

Het voorkomen of het minimaliseren van vervuiling en hinder door het gebruik van de asset.

Maximaal punten 11
Verificatie op Organisatieniveau, met verificatie op gebouwniveau
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel, Wonen