BREEAM-NL In-Use Duurzame huisvesting en Bedrijfsvoering

WAT 22 Reductie waterverbruik

Het bevorderen dat waterbeleidsdoelstellingen zijn behaald, nieuwe streefcijfers worden geïntroduceerd en het watermanagement continu wordt verbeterd.

Maximaal punten 4
Verificatie op Gebouwniveau
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel