BREEAM-NL Gebied 2018 v1.0

BRO 10 Preventie en beheer van afvalstoffen

Stimuleren van afvalbeheer met als doel afval en de afvoer hiervan te verminderen en negatieve milieueffecten te minimaliseren.

Maximaal punten 8
Verplicht Nee