BREEAM-NL Gebied 2018 v1.0

MAN 2 Participatie

Het verkrijgen van inzicht in de personen en instanties die invloed hebben op of worden beïnvloed door de (her)ontwikkeling van het gebied en deze zo doelgericht mogelijk bij de (her)ontwikkeling betrekken.

Maximaal punten 4
Verplicht Nee
Verplicht vanaf