BREEAM-NL Gebied 2018 v1.0

BRO 3 Opwekken hernieuwbare energie

Het stimuleren van het lokaal opwekken van hernieuwbare energie.

Maximaal punten 9
Verplicht Nee