BREEAM-NL In-Use Duurzame huisvesting en Bedrijfsvoering

TRA 06 Opnemen van transportbeleid in de organisatie

Bevorderen dat het beleid gericht op het reduceren en/of beheersen van de vervoersstromen in de organisatie is opgenomen.

Maximaal punten 10
Verificatie op Organisatieniveau, met verificatie op gebouwniveau
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel