BREEAM-NL In-Use Duurzame huisvesting en Bedrijfsvoering

WAT 19 Opnemen van het waterbeleid in de organisatie

Bevorderen dat het beleid gericht op het reduceren en /of beheersen van het waterverbruik in de organisatie is opgenomen.

Maximaal punten 10
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig, Sport, Winkel