BREEAM-NL In-Use Duurzame huisvesting en Bedrijfsvoering

WAT 19 Opnemen van het waterbeleid in de organisatie

Bevorderen dat het beleid gericht op het reduceren en /of beheersen van het waterverbruik in de organisatie is opgenomen.

Maximaal punten 10
Verificatie op Organisatieniveau, met verificatie op gebouwniveau
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel