BREEAM-NL In-Use Duurzame huisvesting en Bedrijfsvoering

HEA 26 Opnemen van het duurzaam personeelsbeleid in de organisatie

Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van medewerkers, het vergroten van hun mogelijkheden en competenties en het bieden van gelijke kansen voor iedereen.

Maximaal punten 6
Verificatie op Organisatieniveau, met verificatie op gebouwniveau
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel