BREEAM-NL In-Use Duurzame huisvesting en Bedrijfsvoering

POL 16 Opnemen van beleid minimaliseren vervuiling in de organisatie

Bevorderen dat het beleid gericht op het minimaliseren en/of beheersen van vervuiling wordt geïmplementeerd.

Maximaal punten 6
Verificatie op Organisatieniveau, met verificatie op gebouwniveau
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel