BREEAM-NL In-Use Duurzame huisvesting en Bedrijfsvoering

ENE 68 Opnemen energiebeleid in de organisatie

Bevorderen dat het beleid gericht op het reduceren en/of beheersen van het energiegebruik en de opwekking van hernieuwbare energie in de organisatie wordt opgenomen.

Maximaal punten 11
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig, Sport, Winkel