BREEAM-NL In-Use Duurzame huisvesting en Bedrijfsvoering

ENE 68 Opnemen energiebeleid in de organisatie

Bevorderen dat het beleid gericht op het reduceren en/of beheersen van het energiegebruik en de opwekking van hernieuwbare energie in de organisatie wordt opgenomen.

Maximaal punten 11
Verificatie op Organisatieniveau, met verificatie op gebouwniveau
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel