BREEAM-NL Gebied 2018 v1.0

RO 9 Ondergrondse infrastructuur

Het stimuleren van een optimale ondergrondse infrastructuur in openbaar toegankelijk gebied door het flexibel en adaptief te maken voor toekomstige ingrepen

Maximaal punten 3
Verplicht Nee