BREEAM-NL Gebied 2018 v1.0

RO 13 Mobiliteit

Het stimuleren van een optimaal systeem voor de vervoers- (mensen) en transportbehoefte (producten) van een gebied en haar omgeving met een zo laag mogelijke milieubelasting

Maximaal punten 12
Verplicht Nee